Դեկտեմբեր 2007

Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2007
Տարեկան Աւանդական Անուշապուրասեղան
Գահիրէի Բարեսիրաց Միութիւն

Նոյեմբեր 2007

Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր 2007
Գրաւուած Թուական
ՀԳՄ

Հոկտեմբեր 2007

6 Հոկտեմբերի մօտերը
Համահայկական Basket-Ball-ի մրցաշարք
ՀՄԸՄ Նուպար (Հելիոպոլիս)

Սեպտեմբեր 2007

Շաբաթ, 15 Սեպտեմբեր 2007, 9:00 կ.ե.
Գնդամուղի աւարտական հանդիպում
Ճաշկերոյթ, Խրախճանք, Պարգեւատրում
ՀԳՄ

Օգոստոս 2007

Շաբաթ, 25 Օգոստոս 2007, 8:30 կ.ե. (մինչեւ 15 Սեպտեմբեր)
Բացում Գնդամուղի Մրցաշարքի
ՀԳՄ

18-26 Օգոստոս 2007
4րդ Համահայկական Խաղեր
Երեւան

Ուրբաթ 10, 11, 12 Օգոստոս 2007
Basket-Ball-ի Մրցաշարք
ՀՄԸՄ Կամք (Աղեքսանդրիա)

Յուլիս 2007


30 Յուլիս - 25 Օգոստոս 2007
Սփիւռքահայ ուսուցիչներու վերապատրաստում
Հայաստան

20, 21, 22 Յուլիս 2007
Basket-Ball-ի Համաեգիպտահայկական մրցաշարք
ՀՄԸՄ Նուպար - Աղեքսանդրիա

20-26 Յուլիս 2007
Համահայկական Երիտասարդական 5րդ Համաժողով
Հայաստան

Կիրակի, 15 Յուլիս 2007, 10:00 կ.ա.
Վարդավառ
Ամենայն Սրբոց մատուր, Հելիոպոլիս

12-19 Յուլիս 2007
Բազէ 2007
Ջերմուկ, Հայաստան

Շաբաթ, 7 Յուլիս 2007, 10:00 կ.ա.
Պտոյտ դէպի Մանկական Այգի
Հայ Գեղարուեստասիրաց ՄիութիւնՇաբաթ 7-11 Յուլիս 2007
Զբօսապտոյտ դէպի رأس سدر
Ընթերցասրահ


Կիրակի, 1 Յուլիս 2007, 10:00 կ.ա.
Թարգմանչաց
Ամենայն Սրբոց մատուր, Հելիոպոլիս


1 Յուլիս 2007
Սփիւռքահայ ուսուցիչներու դիմումի սկիսբ
Հայաստան